Pastierske hry vianočné

Projekty

Obec Lom nad Rimavicou je súčasťou partnerstva “Muránska palanina – Čierny hron” od roku 2015. V roku 2016 Partnerstvo Muránska planina – Čierny hron podporilo finančne projekt v obci “Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti obce.”

Realizované projekty

OBNOVA KAPLNKY

2018 – Projekt obnovy kaplnky

OPRAVA OBECNÉHO ROZHLASU

Oprava obecného rozhlasu

OPRAVA PRAMEŇA RIEKY RIMAVICA

Oprava prameňa rieky Rimavica a okolia – Hodnotiaca správa

OSTATNÉ PROJEKTY

Formulár príkladov dobrej praxe
Hasičská zbrojnica – obnova
Podpora opatrovateľskej služby