O nás

Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 198/2011 od 1.5.2011 zaniká Domov sociálnych služieb “Piešť” ako samostatná rozpočtová organizácia a jeho právnym nástupcom je Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva. Poskytovanie sociálnych služieb sa nemení a ostáva v tých istých priestoroch.
Uznesenie BBSK

Predmetom činnosti Strediska DSS Piešť je poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou  pobytu, s kapacitou 56 miest.

Zariadenie poskytuje svoje služby na adrese Piešť II. č. 128, Detva, na typických lazoch, asi 7 km od mesta, v prekrásnom prírodnom prostredí.

Zariadenie tvoria dve budovy, ktoré sú spojené vestibulom. Pôvodná budova má dve poschodia, na ktorých sú izby klientov a sociálne zariadenia. K tejto časti patrí aj administratívna časť zariadenia a práčovňa. V pristavenej budove sa na prízemí nachádza kuchyňa, jedáleň pre klientov a zamestnancov, spoločenská miestnosť. Na poschodí sú izby klientov, sociálne zariadenia, posilňovňa a inšpekčná izba sestier