Pastierske hry vianočné

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou.

prípadne

 Oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2020 je určená nasledovná elektronická adresa:

 

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE

OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA

A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE

info@lnr.sk

obecnyurad@lnr.sk

Informácia o delegovaní člena volebnej komisie

x

Pozrite si tiež

Informácia pre voliča – adresa pre doručenie žiadosti pre voľbu poštou

OBEC LOM NAD RIMAVICOU Obecný úrad L. n. Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou Oznamujeme, že na doručenie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia je ...

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča – voľby 2020