Profil verejného obstarávateľa

Adresa:

 

Fakturačné údaje:

IČO:
DIČ:

MENU
Obec Lom nad Rimavicou