Kontakt

Kontakt na právneho nástupcu
Adresa: Domov sociálnych služieb
Pionierska 850/13
962 12 Detva
Telefón:
Fax:
E-mail:
045/52 49 241, 52 49 242
045/54 55 256
dss@dssdetva.sk
Kontakt  na miesto poskytovania sociálnych služieb
Adresa: Domov sociálnych služieb
Piešť II. č. 128
962 12 Detva
Telefón:

E-mail:

045/54 55 456
0915 820 330
veducastrediska@dssdetva.sk
E-maily:

dss@dssdetva.sk
veducastrediska@dssdetva.sk

www.dsspiestdetva.sk

KDE NÁS NÁJDETE