Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Lom nad Rimavicou je … (prebehne výberové konanie)