Úradná tabuľa

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra OBCE LOM NAD RIMAVICOU Všeobecné podmienky: • Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 0,1 týždenného pracovného úväzku, t.j 3,75 hodín týždenne. • Voľba sa uskutoční dňa 27.02.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v ...

Zobraziť aktualitu »
MENU
Obec Lom nad Rimavicou