Pastierske hry vianočné

Informácia pre voliča – adresa pre doručenie žiadosti pre voľbu poštou

OBEC LOM NAD RIMAVICOU

Obecný úrad L. n. Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou

Oznamujeme, že na doručenie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia je určená nasledovná elektronická adresa

info@lnr.sk, prípadne  obecnyurad@lnr.sk
alebo poštou na adresu:

Obec Lom nad Rimavicou
č. 13
976 53 Lom nad Rimavicou

x

Pozrite si tiež

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou. prípadne  Oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2020 je určená nasledovná elektronická adresa: ...

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča – voľby 2020