Mesačné archívy: február 2020

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou. prípadne  Oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2020 je určená nasledovná elektronická adresa:   E–MAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO  ...

Zobraziť aktualitu »

Informácia pre voliča – adresa pre doručenie žiadosti pre voľbu poštou

OBEC LOM NAD RIMAVICOU Obecný úrad L. n. Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou Oznamujeme, že na doručenie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia je určená nasledovná elektronická adresa info@lnr.sk, prípadne  obecnyurad@lnr.sk alebo poštou na ...

Zobraziť aktualitu »

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra OBCE LOM NAD RIMAVICOU Všeobecné podmienky: • Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 0,1 týždenného pracovného úväzku, t.j 3,75 hodín týždenne. • Voľba sa uskutoční dňa 27.02.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v ...

Zobraziť aktualitu »
MENU
Obec Lom nad Rimavicou