Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Lom nad Rimavicou … pracujeme …

x

Check Also

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra OBCE LOM NAD RIMAVICOUVšeobecné podmienky:• Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 0,1 týždenného pracovného úväzku, t.j 3,75 hodín týždenne.• Voľba sa uskutoční dňa ...