Pastierske hry vianočné

Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Lom nad Rimavicou … pracujeme …

x

Pozrite si tiež

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra OBCE LOM NAD RIMAVICOU Všeobecné podmienky: • Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 0,1 týždenného pracovného úväzku, t.j 3,75 hodín týždenne. • ...